Фінанси

 Робоча програма дисципліни

Модуль 1

Тема 1. Сутність фінансів, їх функції і роль
                                                                                     
Лекція 1                    

Тема 2. Фінансова система України. Фінансова політика і фінансовий механізм
                                                                                     
Лекція 1                 Семінарське 1

Тема 3. Фінанси господарських суб'єктіва і домогосподарств
                                                                                     
Лекція 1                 Семінарське 2

Тема 4. Державні фінанси. Місцеві фінанси
                                                                                     
Лекція 1    

Тема 5. Бюджет і бюджетна система. Доходи і видатки державного бюджету
                                                                                     
Лекція 1                 Практична 1 

                                                                         Модуль 2                                                                              
                                              
Тема 6. Податки і податкова система
                                                                                     
Лекція 1                Практична 2
                                                                                                                                               
Тема 7. Державні цільові фонди. Державний кредит і державний борг
                                                                                     
Лекція 1                Практична 3
                                                                                                                                              
Тема 8. Страхування і страховий ринок
                                                                                    
 Лекція 1                Практична 4              Практична 5
                                                                                                                   

Тема 9. Міжнародні фінанси
                                                                                    
 Лекція 1                                                                                                                                                     

                                                                                                               

Питання на залік   

Коментарі