Фінанси підприємств

 Робоча програма дисципліни

Модуль 1

Тема 1. Основи організації фінансів підприємств
                                                                                    
 Лекція 1                    

Тема 2. Формування капіталу підприємства
                                                                                     
Лекція 1                 Практична 1

Тема 3. Фінансові аспекти формування і використання необоротних активів
                                                                                     
Лекція 1                      Лекція 2        Практична 2

Тема 4. Оборотні активи та джерела їх формування
                                                                                     
Лекція 1                      Лекція 2      Практична 3  

                                                                          Модуль 2                                                                                                                            
Тема 5. Організація грошових розрахунків підприємства
                                                                                     
Лекція 1                      Лекція 2       Практична 4 
                                                                                                                                               
Тема 6. Доходи, витрати, фінансові результати та їх використання
                                                                                     
Лекція 1                      Лекція 2      Практична 5
                                                                                                                                              
Тема 7. Оподаткування підприємств
                                                                                     
Лекція 1                    Лекція 2       Практична 6   

Тема 8. Кредитування підприємств
                                                                                     
Лекція 1                      Лекція 2     Практична 7                                                                                                                                  
Модуль 3

Тема 9. Фінансове планування на підприємстві
                                                                                    
Лекція 1                 Лекція 2          Практична 8

Тема 10. Оцінювання фінансового стану підприємства
                                                                                  
Лекція 1                 Лекція 2           Практична 9

Тема 11. Фінансова санація і банкрутство підприємства
                                                                                  
Лекція 1                 Лекція 2           Практична 10
                                                                                                                

Питання на залік   

                                        
                                                                                                                                               
                                                                                                                                     

Коментарі