Казначейська справа

Робоча програма дисципліни

Модуль 1

Тема 1. Становлення та розвиток казначейської справи в Україні
                                                                                     
Лекція 1                    Лекція 2

Тема 2. Нормативно-правове регулювання казначейської справи в Україні
                                                                                     
Лекція 1                   Семінарське заняття 1

Тема 3. Організаційна структура та бюджетні повноваження ДКСУ
                                                                                     
Лекція 1                      Лекція 2        Практична 1

Модуль 2

Тема 4. Платіжна система виконання бюджетів
                                                                                     
Лекція 1                      Лекція 2              Лекція 3   
                                                                                 
    Семінарське заняття 2             Практична 2                     Практична 3                                                    
Тема 5. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами
                                                                                     
Лекція 1                      Лекція 2                         Практична 4          Практична 5            Практична 6                                                              
                                                                                                                                               

Тема 6. Казначейське обслуговування бюджетів за видатками
                                                                                    
 Лекція 1                      Лекція 2            Практична 7           Практична 8              Практична 9 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
Модуль 3

Тема 7. Формування державних позабюджетних фондів 
                                                                                    
 Лекція 1                      Практична 10   

    
Тема 8. Бухгалтерський облік і звітність про виконання бюджетів
                                                                                     
Лекція 1                      Лекція 2          Лекція 3        Практична11                          
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
Тема 9. Контроль у системі Казначейства
                                                                                    
Лекція 1                      Лекція 2           Семінарське заняття 3             Семінарське заняття 4    
                                                                                                                  
                                                                                                               

Питання на залік   

                                        
                                                                                                                                               
                                                                                                                                     

Коментарі