Гроші та кредит

Робоча програма дисципліни

Модуль 1

Тема 1. Сутність і функції грошей
                                                                                    
 Лекція 1                     Лекція 2

Тема 2. Грошовий обіг і грошова маса
                                                                                     
Лекція 1                      Лекція 2        Практична 1

Тема 3. Грошовий ринок
                                                                                     
Лекція 1                      Лекція 2        Практична 2

Тема 4. Грошові системи
                                                                                    
 Лекція 1                      Лекція 2            Семінарське 1,2 
                                                                                                                                          
Модуль 2

Тема 5. Інфляція та грошові реформи
                                                                                    
 Лекція 1                      Лекція 2       Практична 3              Практична 4
                                                                                                                                               
Тема 6. Валютний ринок і валютні системи
                                                                                     
Лекція 1                      Лекція 2       Практична 5            Практична 6
                                                                                                                                              
Тема 7. Теорії грошей
                                                                                     
Лекція 1                      Лекція 2     

Модуль 3
    
Тема 8. Необхідність, сутність і функції кредиту
                                                                                     
Лекція 1                      Лекція 2       Практична 7              Практична 8
                                                                                                                                               
Тема 9. Форми, види та роль кредиту
                                                                                    
Лекція 1                      Лекція 2       Практична 9         Практична 10
                                                                                                                                              
Тема 10. Фінансові посередники на грошовому ринку
                                                                                   
Лекція 1                      Лекція 2        Практична 11

Тема 11. Центральні банки.
                                                                                   
Лекція 1                      Лекція 2        Практична 12

Тема 12. Комерційні банки.
                                                                                   
Лекція 1                      Лекція 2      Семінарське 3 

Питання на екзамен
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                

Коментарі